Školení podle okresů     Školení podle témat  

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ - PRÁVNÍ ÚPRAVA V ROCE 2020 -