O lektorech

PhDr. Dagmar Kučerová

Lektorskou činností se zabývám od roku 2009. Zaměřuji se na oblast mzdového účetnictví a personalistiky, včetně legislativních novinek a aktuálních právních výkladů z dané oblasti. Středoškolské ekonomické vzdělání a několikaletou účetní praxi jsem doplnila studiem pedagogiky na filozofické fakultě se specializací v oboru vzdělávání dospělých (UP Olomouc). Jsem držitelkou certifikátu Bilanční účetní a členkou Komory certifikovaných účetních. Mzdové účetnictví rovněž přednáším na UTB Zlín na fakultě managementu a ekonomiky, Ústav financí a účetnictví.

Mgr. Jan Dudek

Metodik projektu ESF PIPS, lektor ÚP ČR. Manažerská činnost v oblasti poradenství a konzultační činnost v oblasti trhu práce, pracovně právních vztahů. Lektorská, publikační a pedagogická činnost i pro další instituce, např. FF UK Praha, VOŠ Prachatice, lektorská činnost pracovně právních vztahů pro personalisty a další pracovníky v oblasti kolektivního vyjednávání. Manažerská činnost, činnost konzultační a činnost vzdělávací (od r. 1991 pro celý resort MPSV a zčásti pro resort min. spravedlnosti), včetně externí výuky dospělých.

Ing. Václav Benda

Vystudoval VŠE v Praze. Od roku 1990 pracoval na Ministerstvu financí v odboru nepřímých daní a podílel se na přípravě zákona o DPH, který nabyl účinnosti 1. ledna 1993. Od roku 1993 působil na Ministerstvu financí jako vedoucí oddělení legislativy DPH a v této funkci se také podílel na přípravě a projednávání nového zákona o DPH, který nabyl účinnosti dnem vstupu České republiky do Evropské unie 1. 5. 2004. Dlouhodobě působí jako lektor a autor řady publikací a článků k DPH, podílel se na vzdělávání pracovníků územních finančních orgánů. Od roku 2004 působí v soukromé poradenské sféře (firma BVO.CZ s.r.o.), v níž se specializuje na poradenskou činnost v oblasti DPH.

Ing. Jana Rohlíková

pracuje v daňové správě od roku 1993. Nejprve jako metodička  daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, později jako vedoucí oddělení daně z příjmů fyzických osob. Lektorské činnosti v oblasti zdaňování mezd se věnuje od roku 1994.

Ing. Miroslava Bínová

vedoucí oddělení daně z příjmů právnických osob, Finanční úřad pro Jihočeský kraj.

Mgr. Iveta Šimůnková

V roce 1994 ukončila vysokoškolské studium na Zdravotně-sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde od roku 2007 přednáší problematiku „Práva sociálního zabezpečení“. Od roku 1994 do roku 2014 pracovala na České správě sociálního zabezpečení, pracoviště České Budějovice, jako metodik důchodového pojištění a pojištění OSVČ, a po té i jako vedoucí oddělení důchodového a nemocenského pojištění. Lektorské činnosti se věnuje 15 let.

Mgr. Dagmar Plocková Mahrová

Bc. Vítězslav Čech

Spojil svůj profesní život s oblastí nemocenského pojištění. Pracoval v různých řídících funkcích na správě sociálního zabezpečení a v současné době pracuje jako metodik nemocenského pojištění. Má v tomto oboru více než dvacetiletou praxi. Je zkušeným lektorem spolupracujícím s řadou vzdělávacích institucí.

Ing. Jindřich Rozkopal

ředitel odboru sociálního pojištění, Česká správa sociálního zabezpečení České Budějovice

Ing. Jitka Horáková

pracuje v daňové správě od roku 1993. Nyní působí na Odvolacím finančním ředitelství, Odboru daně z příjmů fyzických osob, a cíleně se zaměřuje na problematiku daně z příjmů ze závislé činnosti. Lektorskou činností se zabývá řadu let.   

Ing. Marie Benešová

Ing. Alena Petelíková

je pracovnicí Finančního úřadu pro Plzeňský kraj, kde pracuje jako vedoucí oddělení nepřímých daní. Lektorské činnosti se věnuje dlouhodobě.

Ing. Pavel Mošna

Ing. Jaroslav Maláč

vedoucí oddělení nepřímých daní, FÚ pro Jihomoravský kraj.

JUDr. Svatopluk Galočík

nar. 1948 v Ostravě, PF UK Praha, do roku 1994 - Generální ředitelství cel, od roku 1994 - 2004 MF ČR, odbor nepřímých daní, od 2004 - dosud - finanční poradce. Přednáší DPH od roku 1993, publlikuje (Grada, Anag).

Ing. Valadimír Zdražil

člen Metodické rady SVAZU ÚČETNÍCH, lektor KDP ČR, specialista na DPH a přeshraniční obchod.

Radek Húska

účetní poradce, lektor Svazu účetních

Ing. Antonín Daněk

Absolvent obchodní fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, studium ukončil v roce 1983.

Zdravotnímu pojištění se věnuje 25 let. Odbornost ve zdravotním pojištění získal dlouholetým výkonem pracovní činnosti ve funkcích vedoucího oddělení kontroly a posléze vedoucího oddělení kontroly a správního řízení ve VZP ČR a každodenním kontaktem s odbornou sférou, zejména se zaměstnavateli. V rámci České republiky provádí metodickou a poradenskou činnost v celé šíři spektra zdravotního pojištění. Přednáší a publikuje problematiku zdravotního pojištění od roku 1995.

Je autorem oblasti zdravotního pojištění v publikaci Abeceda mzdové účetní, každoročně vydávané nakladatelstvím ANAG Olomouc. Dále publikuje například v produktech vydavatelství Poradce, Wolters Kluver, Verlag Dashofer, BMSS start s.r.o. a v dalších.

Ing. Jitka Špalková

Ing. Tomáš Hajdušek

Mgr. Karel Matuška

JUDr. Iva Kuckirová

V roce 2012 ukončila magisterské vzdělání v oboru Právo na Masarykově univerzitě. Po ukončení studia se pohybovala v oblasti personalistiky a dotačního poradenství. Od roku 2013 působila v advokátní kanceláři JUDr. Jaroslavy Kalendové v Brně, kde pracovala jako advokátní koncipientka.

V současné době působí jako samostatná advokátka ve společnosti KKLEGAL, mimoto působí na Katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Masarykovy univerzity.

Mgr. Vít Křížka

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Po studiích působil jako asistent soudce na správním úseku Krajského soudu v Brně, kde se věnoval finančnímu, stavebnímu a školskému právu a právu veřejných zakázek.

Správnímu právu se věnuje i nyní jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři JUDr. Jaroslavy Kalendové, kde pracuje od roku 2015. V současné době pracuje jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři KKLEGAL. Vyučoval pro společnost TUTOR, s.r.o., a také na Katedře právní teorie Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Jeho vědecká činnost na téma „Jak myslí soudce?“ byla oceněna Českou advokátní komorou titulem Právník roku v kategorii Talent roku.

Ing. Miluše Procházková

25 let praxe ve finanční správě se zaměřením na zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a současně i lektorská činnost v této oblasti. Po odchodu z finanční správy zaměření na přednáškovou činnost v oblasti zdaňování příjmů zaměstnanců, příjmů ze závislé činnosti. 

Ing. Vladislava Pěničková 

působí na Finančním úřadě pro Plzeňský kraj v odboru metodiky a výkonu daní, v oddělení daně z příjmů fyzických osob. Specializuje se na zdaňování  příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.  

Ing. Marie Hajšmanová 

je dlouholetou soudní znalkyní v oboru mezd a účetnictví a mzdovou auditorkou s garancí IES, je vyhledávanou lektorkou na problematiku daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, odměňování v podnikatelské sféře, náhrad mezd a cestovních náhrad. Využívá nejen teoretických znalostí právních předpisů v oblasti pracovního práva a daně z příjmů, ale i praktických zkušeností z práce mzdové účetní, metodičky Finančního ředitelství v Plzni, asistentky daňového poradce a auditora. Je externí spolupracovnicí auditorské a daňové kanceláře Valenta-Nocar, s. r. o. v Plzni. Příležitostně publikuje v odborných časopisech se zaměřením na mzdovou problematiku.

Ing. Jiří Nesrovnal

daňový poradce, vedoucí sekce daně z příjmů právnických osob KDP ČR.

Ing. Marie Hronová

vedoucí oddělení daně z příjmů právnických osob, Finanční úřad pro hlavní město Prahu.

Mgr. Magdaléna Šváchová

specialistka v oboru nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení.

 Ing. Mrika Voženílková

V letech 1992 - 2015 pracovníkem Generálního finančního ředitelství

Od roku 2004 se specializovala na DPH,  od roku 2007 zároveň školila pracovníky daňové správy, podnikatelské veřejnosti a neziskové subjekty

Od roku 2016 - samostatná lektorská a poradenská činnost především v oblasti DPH a EET

Ing. Olga Holubová

 • daňový poradce č. osv. 367
 • člen Komory daňových poradců ČR a její odborné skupiny pro DPH
 • specialista na daň z přidané hodnoty
 • daňová hvězda roku 2010, 2011 i 2012 a člen Daňové knceláře snů roku 2010 i 2011
 • osobnost roku 2015 v komerční daňnové sféře
 • autor a spoluautor knih:                                          
  •  Osvobození od DPH - vybrané oblasti                                          
  •  Zákon o dani z přidané hodnoty - komentář
  •  DPH - výklad vybraných pojmů
  •  DPH v roce 2005 u veřejnoiprávních subjektů, zejména obcí
 • autor mnoha odborných článků o dani z přidané hodnoty
 • lektor odborných i specializovaných seminářů o dani z přidané hodnoty

 

 

 

Lektoři

PhDr. Dagmar Kučerová

JUDr. Iva Kuckirová, Mgr. Vít Křížka

Mgr. Jan Dudek

Bc. Vítězslav Čech

Ing. Jana Rohlíková

Ing. Vladislava Pěničková

Ing. Václav Benda

Mgr. Iveta Šimůnková

Ing. Alena Petelíková

Ing. Pavel Mošna

Ing. Marie Hajšmanová

JUDr. Svatopluk Galočík

Ing. Vladimír Zdražil

Ing. Jitka Horáková

Ing. Jaroslav Maláč

Ing. Jiří Nesrovnal

Ing. Marie Hronová

Ing. Miroslava Bínová

Ing. Jindřich Rozkopal

Ing. Antonín Daněk

Radek Húska

Mgr. Magdaléna Šváchová

Ing. Olga Holubová

Ing. Miluše Procházková

Ing. Marika Voženíková

Ing. Jana Rusmanová

Mgr. Karel Matuška

Mgr. Veronika Svobodová

Ing. Jitka Tománková

Ing. Iva Rindová

Mgr. Marie Procházková