Firemní školení

Moderní personalistika I. - zaměřená na oblast komunikace

 • Komunikační dovednosti
 • Zásady účinného a efektivního jednání s partnery
 • Jednání s problémovým zaměstnancem
 • Řešení problémů v personální praxi
 • Řízení a řešení konfliktů na pracovišti
 • Pravidla praktického použití vnitropodnikové komunikace
 • Time management jako faktor komunikace při jednání

Rozsah 4 hodiny

 

Moderní personalistika II. - zaměřená na oblast výběru a hodnocení zaměstnanců

 • Získávání a výběr zaměstnanců
 • Vytváření a budování pracovních týmů
 • Role personalisty při adaptabilitě zaměstnance na pracovišti
 • Vedení zaměstnanců
 • Motivace a hodnocení zaměstnanců z hlediska výkonu
 • Stress management v personální praxi
 • Prevence syndromu vyhoření

Rozsah 4 hodiny