ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH NA DAŇ A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ ZA ROK 2019, ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI V ROCE 2020

místo: Kladno
termín: 20.11.2019 09:00
od 9,00 do 13,00. Prezence 8,30 hod

Cílem semináře je seznámit účastníky s provedením ročního zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2019 a související problematikou zdaňování příjmů ze závislé činnosti, a to včetně zdaňování  příjmů ze závislé činnosti po 1.1.2020   

Roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019

  • žádost o provedení ročního zúčtování - prohlášení poplatníka k dani (elektronická podoba, dodatečný podpis), povinnost poplatníka podat přiznání k dani z příjmů
  • příjmy ze závislé činnosti, které do ročního zúčtování (osvobozené příjmy - limity penzijní, životní pojištění)
  • příjmy zdaňované daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně  - dohody o provedení práce, příjmy ze závislé činnosti malého rozsahu  
  • nezdanitelné části základu daně, slevy na dani (invalidita, průkaz ZTP/P, školkovné), daňové zvýhodnění na vyživované děti
  • výpočet daně a roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění

Povinnosti plátce daně

  • mzdový list (povinné náležitosti), potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, opravy chyb, tiskopisy

Zdaňování příjmů ze závislé činnosti po 1.1.2020

  • prohlášení  poplatníka k dani, základ pro výpočet zálohy, samostatný základ daně, výpočet zálohy na daň a daně

Odpovědi na dotazy, diskuse

přednášející: Ing. Vladislava Pěničková, Odborný rada, FÚ Plzeňského kraje
adresa: v Hotelu Kladno, nám. Sítná 3113, Kladno

poplatek: 2420 Kč
v. symbol: 164309

Přihláška na školení


Zásady ochrany osobních údajů

Obchodní podmínky

Cena vložného byla stanovena dle zákona číslo 526/90 Sb. ve výši Kč 2420,-včetně 21% DPH za jednoho účastníka. Tuto částku uhraďte předem, převodním příkazem na náš účet: 256493515, kód banky 0300. Variabilní symbol 164309 (nutno uvést), nebo v hotovosti u prezence. Účastníkům poskytujeme v průběhu školení občerstvení. V případě neúčasti vložné vracíme. V den uskutečnění akce bude vystaven daňový doklad. Přihlašující organizace zasláním přihlášky akceptuje nabídku dodavatele. Přihlásit se můžete na stránkách www.skoleni-cb.cz, e-mailem, poštou nebo telefonicky. Přihlášku zašlete nejpozději čtyři pracovní dny před konáním akce. Odesláním přihlášky berete na vědomí, že dochází ke zpracování osobních údajů. Více informací naleznete na Zásadách ochrany osobních údajů, www.skoleni-cb.cz/homepage/zasady-ochrany-osobnich-udaju.