ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH NA DAŇ A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ ZA ROK 2019, ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI V ROCE 2020

místo: Tábor
termín: 16.12.2019 09:00
od 9,00 do 13,00. Prezence 8,30 hod

 1. Podmínky, za kterých může zaměstnanec požádat o provedení ročního zúčtování, dodatečný podpis prohlášení
 2. Povinnost zaměstnance podat daňové přiznání
 3. Žádost o provedení ročního zúčtování – jak vyplnit
 4. Potvrzení zaměstnavatele – jak vyplnit, včetně vyplnění v případě dlužné mzdy
 5. Nezdanitelné části základu daně
 6. Slevy na dani
 7. Daňové zvýhodnění na vyživované dítě
 8. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2020 – zálohy na daň, solidární zvýšení u záloh, daň zvláštní sazbou daně
 9. Příjmy ze závislé činnosti, které jsou od daně osvobozené
 10. Tiskopis Prohlášení, oznamování změn rozhodných skutečností u poplatníka v průběhu zdaňovacího období
 11. Zdaňování příjmů zahraničních pracovníků
 12. Vyúčtování daně ze závislé činnosti, Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
 13. Dotazy posluchačů

přednášející: Ing. Jana Rohlíková, vedoucí oddělení daně z příjmů fyzických osob, Finanční úřad pro Jihočeský kraj
adresa: v Centru Univerzita Tábor, Vančurova 2904

poplatek: 1800 Kč
v. symbol: 164328

Přihláška na školení


Zásady ochrany osobních údajů

Obchodní podmínky

Cena vložného byla stanovena dle zákona číslo 526/90 Sb. ve výši Kč 1800,-včetně 21% DPH za jednoho účastníka. Tuto částku uhraďte předem, převodním příkazem na náš účet: 256493515, kód banky 0300. Variabilní symbol 164328 (nutno uvést), nebo v hotovosti u prezence. Účastníkům poskytujeme v průběhu školení občerstvení. V případě neúčasti vložné vracíme. V den uskutečnění akce bude vystaven daňový doklad. Přihlašující organizace zasláním přihlášky akceptuje nabídku dodavatele. Přihlásit se můžete na stránkách www.skoleni-cb.cz, e-mailem, poštou nebo telefonicky. Přihlášku zašlete nejpozději čtyři pracovní dny před konáním akce. Odesláním přihlášky berete na vědomí, že dochází ke zpracování osobních údajů. Více informací naleznete na Zásadách ochrany osobních údajů, www.skoleni-cb.cz/homepage/zasady-ochrany-osobnich-udaju.